yesespi porno ücretsiz pornolar türkçe sikiş

Çalışma Grupları

TKD KAMPUS GRUBU


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında Türk Kütüphaneciler Derneği’nin gençlik grubunu oluşturma fikrinden yola çıkılarak başlatılan girişimler sonucu 14 Mayıs 2011 tarihli TKD Yönetim Kurulu’nun kararı ile TKD Kampus adıyla resmi olarak kurulmuştur. Daha sonra ülkedeki tüm BBY Bölümlerindeki öğrencilere açılmıştır. TKD Kampus 3. Dönem Yönetim Kurulu seçimleri 31 Mayıs 2013 tarihinde TKD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmiş ve Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

 • İsmail KARACA (Başkan) Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Mustafa IŞIK - Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Tuğba ŞİMŞEK -  Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Fatih Ahmet KORKMAZ -  Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Bedirhan BAYTEMUR -  Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Sinan İSLAMOĞLU -  Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi
 • Yavuz PULCUOĞLU -  Ankara Üniv. BBY Bölümü öğrencisi

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ GRUBU


Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu (TKD DÖG), Türkiye’de bilgi hizmetleri alanında çalışanların düşünce özgürlüğü konusundaki duyarlılıklarını geliştirme; kütüphane, arşiv ve bilgi merkezlerinde düşünce özgürlüğüne uymayan, sansür anlamına gelecek uygulamalara dikkat çekerek, bu uygulamaları azaltma ve olanaklıysa ortadan kaldırılmasına katkıda bulunma amacıyla kurulmuş olan ve bu yönde çaba harcayan gönüllü bir çalışma grubudur. 7 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Düşünce Özgürlüğü Sürekli Çalışma Grubu 22 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen Düşünce Özgürlüğü Bildirisi’ni hazırlamıştır. Bildiri 5 Aralık 2008 tarihinde IFLA web sayfasında Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın Türkçe’den İngilizceye çevirisi ile yayınlanmış ve böylece Türkiye, IFLA’da Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi yayınlanan 10 ülkeden biri olmuştur. Grup aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 • Zafer Kızılkan (Başkan) – Rekabet Kurumu Kütüphanesi
 • Ali Fuat Kartal – TBMM Kütüphanesi
 • Aydın İleri – Maltepe Üniv. KDDB
 • Burcu Güvenç - Özel Alman Lisesi
 • Faruk Nafiz Ertük - TBMM Kütüphanesi
 • Prof. Dr. Bülent Yılmaz – Hacettepe Üniv. BBY Bölümü
 • Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu – Kastamonu Üniv. BBY Bölümü
 • Semih İşevi - Şişecam Kütüphanesi
 • Yusuf Sağlam – ORAN Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi

ÖZLÜK HAKLARI GRUBU


TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu'nun amacı özlük hakları sorunlarını ele almak, birlikte tartışmak, birlikte çözüm önerileri oluşturmak ve birlikte kazanımlar elde etmektir. Başka bir deyişle, bireysel düzlemde yaşanan sıkıntıları kolektif düzleme taşımak ve bütünlüklü olarak çözüm önerileri geliştirmektir. Özlük Hakları Çalışma Grubu şu isimlerden oluşmaktadır: 

 • Aytaç Kayadevir – İstanbul Teknik Üniv. KDDB
 • Bilgi Korkmaz – Okan Koleji Kütüphanesi
 • Engin Gündüz- Dokuz Eylül Üniv. KDDB
 • Filiz İleri – Marmara Eğitim Kurumları Kütüphanesi
 • Kadim Fırat - Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezleri
 • Mehmet Akyar- Denizcilik Müzesi Kütüphanesi
 • Mustafa Özyürek – İstanbul Üniv. KDDB
 • Müslüm Yurtseven- Sinop Üniv. KDDB
 • Nuh Mehmet Topkaraoğlu- Yozgat Bozok Üniv. KDDB
 • Özgür Doğan- Erzincan İl Halk Kütüphanesi
 • Samiye Erol - Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi
 • Serkan İpekçi - İstanbul Şehir Üniv. Kütüphane Direktörlüğü

HALKLA İLİŞİKİLER GRUBU


Dr. Erol Yılmaz, Dilek Bayır, Dide Karaşahin ve Şenol Karadeniz, 2005 yılında halkla ilişkilerin, kütüphanecilik alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı olarak nadiren bir problem çözücü olarak kullanıldığının farkındalığıyla Türk Kütüphaneciler Derneği bünyesinde halkla ilişkiler konusunda bir “sürekli grup” oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Sürekli grup vurgusuyla, kütüphanecilerin ve kütüphanelerin halkla/toplumla olan bağını kuvvetlendirme, ürünlerini sunma konusundaki çalışmaların planlı olarak yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. Dilek Bayır’ın çalışmalardan ayrılmasından sonra, gruba katkıda bulunabilecek halkla ilişkiler konusuna ilgi duyan, kavramın meslek için önemine inanan, çalışmaya istekli ve zaman ayırabilecek kütüphanecilerle bir araya gelinmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) bünyesinde halkla ilişkiler konusunda bir “sürekli grup” oluşturmak amacıyla 10 Ekim 2005 tarihinde TKD Genel Merkez Yönetimi’ne kuruluş dilekçesi sunulmuştur. Dilekçe, 17 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmiştir ve Ekim 2005 tarihinde TKD’nin ilk sürekli grubu olan Halkla İlişkiler Grubu resmi olarak çalışmalarına başlamıştır.

Grup çalışmalarına aşağıda adı geçen üyelerle başlamıştır:

 • Dr. Erol Yılmaz (Kurucu Üye) – TBMM Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü
 • Dide Karaşahin (Kurucu Üye) – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
 • Şenol Karadeniz (Kurucu Üye) – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
 • Nermin Çakmak – Mimarlar Odası Mimarlık Bilgi ve Belge Merkezi
 • Burcu Bulut – Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Ebru Bezik – Swets Information Services
 • Evrim Metin – İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İ.Ö. Okulu Kütüphanesi
 • Sibel Yılmaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
 • Yavuz Fatih Büyüksan – Milli Kütüphane

I. Dönem (2005-2006)

Grup tarafından gerçekleştirilen 21 Ekim 2005 tarihli ilk toplantıda başkan ve yazman seçimi konusu ele alınmış ve yapılan oylama sonucunda Dr. Erol Yılmaz Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Başkanlığı’na, Dide Karaşahin Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yazmanlığı’na seçilmiştir. Aynı gün grubun kuruluşu kutup-l aracılığı ile kütüphanecilik camiasına duyurulmuştur.

II. Dönem (2006-2007)

I.Dönemin 25 Aralık 2006 tarihli son toplantısında, Dr. Erol Yılmaz’ın TKD Genel Kurulu’na seçilmesi sebebiyle HIG başkanlığından ayrılması üzerine yeni dönemde çalışmaları sürdürmek üzere yeniden başkanlık seçimi yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda Burcu (Bulut) Keten Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Başkanlığı’na, Dide Karaşahin Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yazmanlığı’na seçilmiştir. 

III.Dönem (2008)

Burcu Keten’nin gruptan ayrılması dolayısıyla Grup Yazmanı Dide Karaşahin Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Başkanlığı’na seçilmiştir. 

IV.Dönem (2008-2010)

Dide Karaşahin’in 2008’de TKD Ankara Şubesi Başkanlığı’na seçilmesi dolayısıyla HİG Grup Başkanlığı’ndan ayrılmıştır . Dide Karaşahin’in ayrılması üzerine yeni dönemde çalışmaları sürdürmek üzere yeniden başkanlık seçimi yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda Nermin ÇAKMAK Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Başkanlığı’na, Ebru Bezik AKTAŞ Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yazmanlığı’na seçilmiştir. Bu dönemde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nde TKD ve HİG’in tanıtım sunumlarında BBY bölümü öğrencileri ile tanışılmıştır. Öğrenci arkadaşlarımız 2.Ankara Kitap Fuarı’nda ve 44. ve 45. Kütüphane Haftası’nda gönüllü olarak görev almışlardır. Öğrenci arkadaşların birçoğu grubumuza öğrenci üye olarak katılmışlardır ( Elif GÖKÇEK, Fatma POLAT, Gizem GÜLTEKİn, Burcu ERGENÇ, Özlem AKDAL, Didem KIZIL, Müge YILMAZ). Öğrenci üyelerimiz ile Grubumuz daha da güçlenmiştir.