6.Uluslararası Kütüphanelerde Nitel Ve Nicel Yöntemler Konferansı