Haberler

Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama

Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konulması, mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Türk Telekom'un gözetim donanımları satın alması konusunda kamuoyu duyurusu

Türk Telekom’un MA-0051-03-2014 numaralı sözleşme ile ihale yaptığı ve gözetim donanımları satın aldığı çeşitli basın kuruluşlarında yer aldı. Sözleşmede belirtilen hedefler, yurttaşların anayasal hakları, temel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkelerini çiğniyor.

Kütüphanecilikte STK İşbirliği: "Güçlü dernekler, güçlü toplumlar"

IFLA Başkanı Sinikka Sipilä ve Helsinki Şehir Kütüphanesi’nden Kristina Virtanen 3-6 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret sırasında Kadir Has Üniversitesi’nde
Kütüphanecilikte STK İşbirliği: “Güçlü Dernekler, Güçlü Toplumlar” konulu  bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Üyelikler

IFLA  Liber