yesespi porno ücretsiz pornolar türkçe sikiş

Kurul Üyeleri

TKD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanem Yardımcı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emre Hasan AKBAYRAK

Genel Başkan Yardımcısı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gülsevil AĞCA

Genel Başkan Yardımcısı

Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi Müdürü 

+90 232 411 50 70

gulsevil.agca@yasar.edu.tr

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı,  MBA Programını 2009 yılında tamamlayarak, 2010 yılında başladığı Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim dalı, İşletme Doktora Programına halen devam etmektedir.

2002 yılından Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi Müdürü (Kurucu Müdür) olarak göreve başlamış ve halen görev yapmaktadır. Bookstore Yönetimi de görevleri arasındadır. 2003 yılında Yaşar Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2005-2012 yıllarında Journal of Yaşar University / Yayın Editörü  (Kurucu Yayın Müdürü ) olarak görev yapmıştır. Şu an ismi geçen akademik dergide yayın kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

2006-2013 yıllarında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri dersi vermiştir.

Yaşar Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Teşvik ve Yayın Ödülü Komisyonu, Yaşar Üniversitesi Telif Komisyonu, Yaşar Üniversitesi Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltme Komisyonun ve Yaşar Üniversitesi Etik Komisyonun da görev yapmaktadır. EBYS Kurulumu ve komisyonunda, İdari Personel Performans Yönetimi ölçütlerini belirleme çalışma gurubunda aktif görev almıştır. Gaziantep’te bulunan Özel SANKO Koleji kütüphanesini kurmuş ve teslim etmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphanesi kuruluş çalışmalarında görev almış, Hatay İl Halk Kütüphanesi ve Erzurum Şenkaya İlçe halk kütüphanesin de kütüphaneci olarak çalışmıştır. ANKOS İşbirliği Araştırma, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler ve İstatistik Çalışma Gruplarında görev almıştır.

PROJELERİ: Kariyerin İzmir Yolculuğu, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Prodüktivite Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi, Proje Ortaklığı 2010, İzmir.

Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Bilgi Kaynaklarına Ulaşmalarına Yönelik Sorunları ve İzmir İli için Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi Temelli Bir Model Önerisi, 2010, İzmir

YAYINLARI: “Türkiye’de Açık Erişim ve Açık Erişimli Süreli Yayıncılığın Güncel Durumu", “Bilgi Çağından Düş Toplumuna Geçişte Bilgiyi Yönetmek”,“Elektronik dergilerin geldiği nokta ve E-Journal of Yaşar University” bildirileri mevcuttur.

ÇALIŞMA ALANLARI: Elektronik Kaynaklar, Dijital Kütüphaneler, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler, Yönetim ve Organizasyon, Personel Performans Yönetimi, Vakıf Üniversitelerinin kurumsallaşması, Dış Ticarette Teslim Ödeme Şekilleri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erol GÖKDUMAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erhan Erkan

Genel Sayman 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı

erkan.erhan@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden 1986 yılında mezun olan Erhan Erkan, 1988 yılı Aralık ayında Milli Kütüphane Başkanlığı'nda kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Kütüphane sorumlusu, 1997-1998 yıllarında The British Council-Ankara Kütüphanesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılına kadar Milli Kütüphane Başkanlığı’nda Şef, Uzman, Müdür ve Daire Başkanı kadrolarında görev yaptı. 2004 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğüne, 2009 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığına atandı. 2016 yılı Eylül ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi'nde Başkanlık, Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme Kurulu üyeliği, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yayın Kurulu üyeliği yaptı, çeşitli çalışma gruplarında görev aldı. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ülkü ÖGEL

Yönetim Kurulu Üyesi 

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar Birim Sorumlusu

+90 312 290 29 76

    ulkul@bilkent.edu.tr

1977 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü' nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini "Kütüphane kaygısı: Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir çalışma" konusunda tamamlamıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar Bölümü ile Referans ve Fakülte Kütüphaneciliği Birim amiri olarak görevini sürdürmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aydın İLERİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şahika EROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

+90 312 297 82 00 

sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2005 yılında lisans derecesini almıştır. 2008-2012 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda görev yapmıştır. Aynı yıllarda İçişleri Bakanlığın’da e-Devlet Proje sorumlusu olarak görev almıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde “e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği,” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olan Şahika Eroğlu, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışma alanları; e-devlet, açık devlet, belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, kurumsal içerik yönetimi, bilgi güvenliği, Internet sansürü, bilgi hukuku, entelektüel mülkiyet hakları.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Mehmet Tayfun Gülle - Ekonomi Bakanlığı

 

Editörler

Aldo Pirola - Milano Municipality Library Services

Atakan Aydın - Robert Kolej

Dr. Süreyya Çankırı - İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Elizabeth Ward Frank - The American Board

Güleda Doğan - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Leif Kajberg - Danmarks Biblioteksskole

Mandana Mir Moftakhari Mahkhah Fard – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Sara Yontan Musnik - Bibliotheque Nationale de France 

Zehra Taşkın - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

Ziya Kutluoğlu - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi

 

Editör Yardımcıları

Ali Taş - Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Donny Smith - Üsküdar Amerikan Lisesi

Furkan Meriç Dirik - Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.

Rahmi Akkılık - Arsis Şirketler Grubu

Sefa DHYI - Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.

Serdinç Kaya – Informascope

 

Danışman

Prof. Dr. İbrahim Ortaş - Çukurova Üniversitesi