yesespi porno ücretsiz pornolar türkçe sikiş

Misyonumuz - Vizyonumuz

MİSYONUMUZ:

Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.

Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

VİZYONUMUZ:

Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir,  tanınan otorite olmak.

HEDEFLER:

2010-2015 dönemi için erişilmesi planlanan hedefler:

 • Hedef 1: Üyelik
 • Hedef 2: Tanıtım, promosyon ve lobi yapmak
 • Hedef 3: Eğitim ve mesleki gelişme
 • Hedef 4: Sürdürülebilirlik
 • Hedef 5: Araştırma ve yayın yapmak
 • Hedef 6: Yönetişim
 • Hedef 7: Ortaklıklar
 • Hedef 8: Mesleki statü, özlük hakları

DEĞERLERİMİZ:

 • Tarafsızlık (Objektiflik)
 • Yenilikçi/ Yaratıcı Düşünme
 • Sürdürülebilirlik
 • Düşünce Özgürlüğü
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Şeffaflık
 • Çevrecilik