yesespi porno ücretsiz pornolar türkçe sikiş

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi 26. Olağan Genel Kurulu 25 Ekim 2014 Cumartesi günü, saat 10.00’da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi'nde (Necatibey Caddesi, Elgün Sokak, No:8/8 Kızılay/ANKARA)  gerekli çoğunluk sağlanamadığından 01 Kasım 2014 Cumartesi günü, saat.10:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 100. Yıl Salonu’nda yapılacaktır. (Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/Ankara) 

Delegelerimize ve Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

TKD Genel Merkezi Yönetim Kurulu adına

Ali Fuat Kartal

Genel Başkan

HAZİRUN CETVELİ

 GÜNDEM

·         Yeter Sayı Tespiti

·         Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

·         Açılış konuşmaları

·         Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

·         Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması

·         Kesin Hesap Raporu’nun okunması,

·         Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

·         Raporlar üzerinde ayrı ayrı görüş bildirilmesi,

·         Raporların ayrı ayrı onaylanması,

·         Sonraki döneme ilişkin bütçe tasarısının görüşülmesi ve oylanması,

·         Taşınmazlarla ilgili tasarrufta bulunma konusunda Genel Merkez YK’ya yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

·         Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu adaylarının önerilmesi,

·         Adayların tanıtılması,

·         Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu adaylarının Seçimlerin gerçekleştirilmesi,

·         Sonuçların açıklanması,

·         Dilek, öneriler ve kapanış.